Brandgans (Tadorna tadorna)

Blässgans (Anser albifrons)

Rostgans (Tadorna ferruginea)

Tundrasaatgans (Anser fabalis)

Waldsaatgans ( Anser fabalis fabali)